ให้ส่วนลดลูกค้า ออก “ใบกำกับภาษี” อย่างไร

กิจการที่ขายสินค้าหรือให้บริการ หากมีการให้ส่วนลดราคาสินค้าที่ขายหรือให้บริการ ประเด็นสำคัญคือ มูลค่าของฐานภาษีที่จะนำไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร ? มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันครับ

2 ประเภทส่วนลดในทางธุรกิจ

1. ส่วนลดการค้า (Trade Discount)

เป็นส่วนลดที่ลดให้ในขณะที่ตกลงซื้อขายกัน

2. ส่วนลดเงินสด (Cash Discount)

เป็นส่วนลดที่ให้หลังจากที่ได้ตกลงซื้อขายกันไปแล้ว หรือลดให้เมื่อมีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือส่วนลดที่ไม่ปรากฏบนใบกำกับภาษี
ในการให้ส่วนลดแก่ลูกค้า กิจการอาจเลือกให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงินหรือเป็นคูปองส่วนลดแก่ลูกค้าก็ได้

กรณีให้ส่วนลดในขณะขายสินค้า/ให้บริการ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษี โดยระบุส่วนลดหรือค่าลดหย่อนไว้ให้เห็นชัดแจ้งในใบกำกับภาษี และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ หลังจากหักส่วนลดหรือค่าลดหย่อนแล้ว

กรณีให้ส่วนลดภายหลังจากที่ขายสินค้า
ค่าลดหย่อนหรือส่วนลดที่ให้ภายหลังจากที่ขายสินค้าไปแล้ว ซึ่งเป็นส่วนลดเงินสดหรือส่วนลดตามเป้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษี โดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าสินค้าทั้งหมด ไม่หักส่วนลดหรือค่าลดหย่อน

———————————-
บางส่วนจากบทความ
“ออกใบกำกับภาษีอย่างไร เมื่อให้ส่วนลด ของแถม การยกเลิกและใบแทน”
(วารสาร CPD&ACCOUNT ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565)

สนใจสมัครสมาชิก รับวารสาร 12 ฉบับ/ปี (เฉลี่ย 50.-/ฉบับ) ได้ที่ https://bit.ly/3kh9mqO

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?