รวม…อัตราค่าปรับส่งงบการเงินล่าช้า

16 ตุลาคม 2562

หากส่งงบการเงินล่าช้า ใครบ้างจะต้องจ่ายค่าปรับ เรารวมอัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้ามาให้ทราบแล้ว

หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2561 โดยเปิดขยายระยะเวลาไปเป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำหรับผู้ที่ดำเนินการยื่นงบการเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ส่งงบการเงินหรือไม่สามารถส่งงบการเงินได้ทันเวลา วันนี้เรามีอัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้ามาให้ดูเพื่อจะได้เตรียมพร้อมหากต้องการจ่ายค่าปรับครับ

1.อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า : กรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน 

2.อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า : กรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน

3.อัตราค่าปรับการส่งงบการเงินล่าช้า : กรณียื่นงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไปหรือไม่ยื่นงบการเงิน

(อัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

เห็นอัตราค่าปรับกันแล้วนะครับ สำหรับใครที่ยังดำเนินการปิดงบไม่แล้วเสร็จก็ขอเป็นกำลังใจและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 7 มิถุนายน 2561 กันนะครับ

 

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?