นับถอยหลัง… สิทธิ์ใช้เงิน ชิมช้อปใช้ 14 วันก่อนถูกตัดสิทธิ์ !

ชิมช้อปใช้

14 มกราคม 2563

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ‘ชิมช้อปใช้’ เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมว่าต้องมีการใช้จ่ายเงิน จากแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งแรกภายใน 14 วันหลังลงทะเบียน

10 ตุลาคม 2562

วันสุดท้ายของการใช้จ่ายเงินจากแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งแรก ของผู้ที่ลงทะเบียนวันแรกคือ 23 กันยายน 2562 (กำหนดให้ใช้ภายใน 14 วันหลังลงทะเบียน โดยไม่จำเป็นต้องใช้จนครบ 1,000 บาทได้)  และก็จะค่อย ๆ ครบกำหนดไปเรื่อยๆ

15 พฤศจิกายน 2562 

วันสุดท้ายที่จะเปิดลงทะเบียน ‘ชิมช้อปใช้’ โดยจะเปิดจนกว่าจะครบจำนวนผู้ลงทะเบียน 10 ล้านคน

30 พฤศจิกายน 2562

วันสุดท้ายของการใช้เงินสำหรับผู้ที่เคยใช้จ่ายเงินจากแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว หรือผู้ที่เพิ่งลงทะเบียน

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?