กฎหมายอะไรช่วยคุณได้ หากเพื่อนบ้านส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนรำคาญ?

กฎหมายอะไรช่วยคุณได้ หากเพื่อนบ้านส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนรำคาญ?

การอยู่บ้านใกล้เรือนเคียง มีเพื่อนบ้านในระยะแค่ข้ามกำแพงก็เห็นหน้ากัน นอกจากความสัมพันธ์อันดีที่ควรมีให้กันแล้ว ความเกรงใจก็ควรมาพร้อมกันด้วย โดยเฉพาะการส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านจนกลายเป็นประเด็นข้ามรั้ว ซึ่งในทางกฎหมายแล้วหากทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญโดยไม่มีเหตุอันควร ก็ถือว่ามีความผิด ส่วนจะผิดแค่ไหน ธรรมนิติ นำรายละเอียดต่างๆ มาฝากกัน

ปัญหาเสียงดังจากเพื่อนบ้านที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

•  การพูดคุย ตะโกน หรือด่าทอกันเสียงดังจนเป็นมลภาวะทางเสียง

•  เปิดทีวีหรือเพลงเสียงดังเป็นเวลานานๆ รบกวนความสงบสุข

•  ปาร์ตี้สังสรรค์เสียงดังล่วงเลยเวลาพักผ่อน

•  ซ่อมแซมต่อเติมบ้านเสียงดังโครมคราม โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือมีการควบคุมเรื่องเสียง

เพื่อนบ้านเสียงดังรบกวนแก้ปัญหาอย่างไร?

1) หาตัวช่วยป้องกันเสียงดัง หรือลดความดังของเสียง เช่น ติดตั้งผ้าม่าน หรือใช้แผ่นดูดซับเสียง ปลูกต้นไม้รอบบ้านลดเสียงสะท้อน รวมถึงการปิดช่องโหว่ที่จะทำให้เสียงเล็ดลอดเข้าบ้าน

2) เจรจากับเพื่อนบ้านอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ กรณีที่มีเสียงดังรบกวนมากๆ และเพื่อนบ้านสามารถเจรจาพูดคุยกันได้ เพื่อขอความร่วมมือจะช่วยลดปัญหาได้ง่ายขึ้น

3) แจ้งนิติบุคคลของคอนโดหรือหมู่บ้าน หากไม่สามารถพูดคุยหรือเจรจาตกลงกันได้ สามารถร้องเรียนนิติบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลปัญหาให้เข้าไปแจ้งเตือนเพื่อนบ้านแทนได้

4) แจ้งความเพื่อใช้กฎหมายแก้ปัญหา หากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1-3 แล้วไม่ได้ผล ลองจัดการปัญหาด้วยกฎหมายซึ่งมีการกำหนดโทษไว้ทั้งจำและปรับ

กฎหมายช่วยได้ หากเพื่อนบ้านทำเสียงดังรบกวน

หากเพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกวนไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย เปิดเพลง หรือสังสรรค์เสียงดังโดยไม่มีเหตุจำเป็น ถือเป็นความผิดตามกฎหมายได้ตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตราต่างๆ คือ

•  มาตรา 370 ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

•  มาตรา 397 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัลหรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทำโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

•  มาตรา 90 เมื่อการกระทำใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด

หลายครั้งตามหน้าโซเชียล พาดหัวข่าวทะเลาะวิวาทช็อตฟีลสวนบรรยากาศการสังสรรค์ด้วยเหตุเพื่อนบ้านทำเสียงดัง บางเหตุการณ์มีปัญหาบานปลายจนเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุบานปลาย กลายเป็นเรื่องเศร้ากลางโซเชียล เมื่อเกิดเหตุเพื่อนบ้านทำเสียงดังหากเจรจาไม่ได้ก็ควรใช้กฎหมายเข้าจัดการตามเหตุและบริบทนั้นๆ

 

ข้อมูลอ้างอิง

กระทรวงยุติธรรม

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?