การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นสิ่งที่ไม่ควรมี แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว จะต้องรับมืออย่างไร ?

ความรุนแรงในครอบครัว คือ

การกระทำที่เจตนาให้เกิดอันตราย แก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว

บุคคลในครอบครัว ได้แก่

คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคนที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว 

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

กรณีลงโฆษณา เผยแพร่เกี่ยวกับการแจ้งเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ที่อาจจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเสียหาย

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้
แต่ไม่ลบล้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น
เช่น โทษกักขัง ทำร้ายร่างกาย

หากโดนใช้ความรุนแรง / พบการใช้ความรุนแรง

• สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความคุ้มครองได้

• แจ้งได้หลายช่องทาง (คำพูด ยื่นเป็นหนังสือ โทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีการอื่นๆ)

• สามารถแจ้งได้ที่

• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

• สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด

• บ้านพักเด็กและครอบครัวที่ใกล้บ้าน

• ศาลเยาวชนและครอบครัว

• แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?