ร่วมงานกับเรา

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปี 63+

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปี 63

ผู้บริหารธรรมนิติได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพด้านต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ+

ผู้บริหารธรรมนิติได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพด้านต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ+
บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติรับสมัครพนักงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยผู้บริหาร+
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด รับสมัคร : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี  / ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี  (Inchart) / IT Audit /เลขาผู้บริหาร+
บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชี/ เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน / ผู้จัดการฝ่ายจัดทำเงินเดือน /IT Support  /เลขาผู้บริหาร+
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) รับเจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริหาร, ล่ามภาษาจีน, เลขาผู้บริหาร+
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด รับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Inchart)/ IT Audit / เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ(วางระบบบัญชี) / เลขาผู้บริหาร+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?