มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล และชมรมรักษ์ช้างรักษ์ป่าเขาอ่างฤาไน ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 8) ให้แก่ชุมชนจันทร์เกษม

02 มิถุนายน 2563

มูลนิธิธรรมนิติ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8 สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

โดยครั้งนี้ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล และชมรมรักษ์ช้างรักษ์ป่าเขาอ่างฤาไน ส่งมอบข้าวกล่อง น้ำส้ม และแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนจันทร์เกษม นำโดยคุณดารารัตต์ พืชมงคล กรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล

ขอขอบคุณ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ผู้สนับสนุนแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด ชมรมรักษ์ช้างรักษ์ป่าเขาอ่างฤาไน ผู้สนับสนุนน้ำส้ม จำนวน 216 ขวด รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เตาปูน และเจ้าหน้าที่ชุมชน ที่ได้จัดระเบียบอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?