เปิดเกณฑ์ “มาตรการเยียวยา SMEs” รับเงิน 3,000 บาท

 

ธุรกิจ SMEs ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3,000 บาท ได้แล้ว !!

 

เป้าหมายของโครงการนี้

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน สร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ โดยลดภาระต้นทุน เพิ่มสภาพคล่อง ให้สามารถพาธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

1. เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม

2. มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ได้รับการอุดหนุนการส่งเสริมและรักษาการจ้างงานเฉพาะลูกจ้างสัญชาติไทย

2. โดยนายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน ไม่ต่ำกว่า 95% ระหว่างอยู่ในโครงการฯ

3. นายจ้างจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน

4. นายจ้างจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวน การจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5

5. นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด

6. นำส่งเงินประกันสังคมผ่าน e-service ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันที่ 20 .. – 20 .. 64 และรับเงินในเดือน พ.. 64 – ม.. 65 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ดังนี้

• วันที่ 30 พ.ย. 64

• วันที่ 30 ธ.ค. 64

• วันที่ 31 ม.ค. 65

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?