Management know-how

การจัดทำ Career Planning เพื่อเรียกขวัญกำลังใจในการทำงาน+

การจัดทำ Career Planning เพื่อเรียกขวัญกำลังใจในการทำงาน

หนังสือรับรองการทำงาน เรื่องสำคัญที่นายจ้างลูกจ้างต้องศึกษา+

หนังสือรับรองการทำงาน เรื่องสำคัญที่นายจ้างลูกจ้างต้องศึกษา

ลูกจ้างหมิ่นประมาทนายจ้างแบบไหน เข้าข่ายมีความผิดทางกฎหมาย+

ลูกจ้างหมิ่นประมาทนายจ้างแบบไหน เข้าข่ายมีความผิดทางกฎหมาย

กลยุทธ์บริหารอารมณ์คนทำงานบริการเทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ+

กลยุทธ์บริหารอารมณ์คนทำงานบริการเทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

สิทธิการลาพักร้อน ตามกฎหมายแรงงาน+

สิทธิการลาพักร้อน ตามกฎหมายแรงงาน

Mental Wellness in Workplace สุขภาพใจคนทำงาน ปัจจัยความสำเร็จองค์กรยุคใหม่+

Mental Wellness in Workplace สุขภาพใจคนทำงาน ปัจจัยความสำเร็จองค์กรยุคใหม่

IPO Insight กลยุทธ์เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ+

IPO Insight กลยุทธ์เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

5 ปัจจัยการคัดเลือก ผู้ขายรายใหม่ของฝ่ายจัดซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน+

5 ปัจจัยการคัดเลือก ผู้ขายรายใหม่ของฝ่ายจัดซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน

การบริหารความเสี่ยงองค์กร “ในมุมความเสี่ยงของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?