27 พฤศจิกายน 2566

บริการจัดอบรมและสัมมนา

“ดำเนินธุรกิจการจัดอบรมและสัมมนา มีหลักสูตรที่มีเนื้อหาทันสมัยและใช้งานได้จริงสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ฝ่ายบุคคล พนักงานในองค์กรและผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีผู้เข้าอบรมกับทางธรรมนิติกว่า 100,000 คนต่อปี
ธรรมนิติเป็นผู้บุกเบิกด้านการฝึกอบรมและสัมมนามากว่า 30 ปี มีหลักสูตรมากกว่า 1,200 หลักสูตร จึงมีหลักสูตรที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชีการเงิน กฎหมาย ภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ สารสนเทศ หลักสูตรที่บรรยายเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงการให้บริการอบรมพิเศษภายในองค์กร ( In-house Training) ให้กับภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับประเทศ ทั้งยังมีหลักสูตร E-Learning ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับโลกยุคดิจิทัล ด้วยทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง พร้อมด้วยทีมงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้อบรมว่าให้บริการได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ธรรมนิติเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ทางวิชาชีพเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ”

 

รูปแบบการบริการและอัตราค่าบริการ

รูปแบบ ประเภทการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ระยะเวลาหลักสูตร ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
Onsite Public Training ราคาปกติ โรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว หลักสูตรโครงการระยะยาว 12,000 – 40,000 15,000 – 45,000
หลักสูตร 1 วัน 3,800 – 10,000 4,200 – 12,000
Public Training ราคาพิเศษ โรงแรมระดับ 2 – 3 ดาว หลักสูตร 1 วัน 900 – 2,500 1,300 – 3,000
In-House Training บริษัท ลูกค้า กทม. หลักสูตร 1 วัน เริ่มต้น 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับหลักสูตรวิทยากร และจำนวนผู้เข้าอบรม
บริษัทลูกค้า ตจว. หลักสูตร 1 วัน เริ่มต้น 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับหลักสูตรวิทยากร และจำนวนผู้เข้าอบรม
Online Virtual Training Zoom or Facebook หลักสูตร 1-2 วัน 900-3,500 1,200-4,000
e-Learning www.e-Learningdst.com 3-7 ชั่วโมง 500-1,500
In-House Training หลักสูตร 1 วัน เริ่มต้น x0,000 ขึ้นอยู่กับหลักสูตร วิทยากร และจำนวนผู้เข้าอบรม
บริการอื่น รับจัดอบรม Online ตามเงื่อนไขของบริษัท
รับจัดประชุม Online ตามเงื่อนไขของบริษัท
ออกแบบสื่อและผลิตหลักสูตร Online เริ่มต้นชั่วโมงละ 23,000 บาท
รับฝากหลักสูตร e-Learning บนระบบธรรมนิติ ตามเงื่อนไขของบริษัท

 

สิ่งที่จะได้รับ

……อาหารว่าง และ อาหารกลางวัน (เฉพาะ Public Training)

……ของสมนาคุณในการอบรม = เอกสารประกอบการสัมมนา สมุดโน้ต ปากกา หนังสือ และของสมนาคุณอื่นๆ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

……Promotion ส่วนลด (ตาม Season ของการจัด)

ประเภทของหลักสูตร เหมาะสำหรับ
บัญชี การเงิน กม.ภาษีอากร ศุลกากร นำเข้า – ส่งออก นักบัญชี , ผู้ทำบัญชี , ผู้สอบบัญชี , CFO , TA และผู้สนใจทั่วไป
กฎหมายแรงงาน HRD HRM กฎหมายธุรกิจ IT ประยุกต์ e-Learning ฝ่าย HR , หัวหน้างาน , พนักงานในองค์กร และผู้สนใจทั่วไป
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดฯ ผู้ประกอบการ , ผู้บริหาร , ผู้ไม่ใช่นักบัญชี และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. บริการวารสารทางวิชาชีพ ผ่านระบบสมาชิก

2. บริการหนังสือวิชาการ

3. บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?