fbpx

เกี่ยวกับเรา

ชาวธรรมนิติร่วมกันแต่งตัวในคอนเซปต์ “Pet Theme” ต้อนรับวันสุนัขโลก 2563

ครอบครัวธรรมนิติ ร่วมสร้างสรรค์สังคม จัดโครงการ CSR

มูลนิธิธรรมนิติให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 20) ให้แก่ชุมชนวัดหลวง

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 19) ให้แก่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร

ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล และ บจ. Solar Park ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 18) ให้แก่ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง

ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR “ทำวีลแชร์ให้น้อง” ให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 17) ให้แก่ชุมชนตรอกต้นมะม่วง

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?