01 สิงหาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจการรับมือโควิด 19 ระลอกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ และกระทบถึงรายได้ของธุรกิจ จึงต้องมีมาตรการในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่

ประเด็นคำถามคือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการจัดการเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในทิศทางใด

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บุคคล และเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1-31 พฤษภาคม 2564

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?