01 สิงหาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำเข้าและกระจายวัคซีนแก่ประชาชน จึงเป็นประเด็นให้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของประชาชนที่เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปในทุกสาขาอาชีพ

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 15 – 30 เมษายน 2564

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?