01 สิงหาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง รัฐบาลจึงได้ผลักดันโครงการต่าง ๆ ขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ให้เกิดการใช้จ่ายที่สามารถทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จึงเป็นประเด็นให้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของประชาชนที่เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปในทุกสาขาอาชีพ

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการใดมากที่สุด

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1-30 เม.ย. 2564

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?