22 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความพร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานบัญชีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Transformative Accounting)

ในกระแสของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตย่อมส่งผลโดยตรงต่อวิถีการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีก็เช่นกันเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นส่วนที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ประเด็นคำถาม องค์กรพร้อมหรือไม่ สำหรับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Transformative Accounting) มาใช้ในการปฏิบัติด้านด้านบัญชี

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 136 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide7
Slide2
Slide3

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?