24 พฤษภาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความพร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานบัญชีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Transformative Accounting)

ในกระแสของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตย่อมส่งผลโดยตรงต่อวิถีการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีก็เช่นกันเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นส่วนที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ประเด็นคำถาม องค์กรพร้อมหรือไม่ สำหรับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Transformative Accounting) มาใช้ในการปฏิบัติด้านด้านบัญชี

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1-31 มี.ค. 2564

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?