ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในปี 2565

จากการที่รัฐบาลได้ประกาศว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในปี 2565 ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้าง จึงอยากทราบถึงความเห็นและผลกระทบต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปีนี้

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในปี 2565 นี้

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานทั่วไป

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 4 – 25 เม.ย. 65
● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?