08 เมษายน 2565

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในปี 2565

จากการที่รัฐบาลได้ประกาศว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในปี 2565 ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้าง จึงอยากทราบถึงความเห็นและผลกระทบต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปีนี้

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในปี 2565 นี้

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 4 – 25 เมษายน 2565

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?