01 สิงหาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคาดหวังต่อการเปิดประเทศภายใต้สถานการณ์โควิด-19

จากแผนที่ทางภาครัฐได้มีการตั้งเป้าหมายและประกาศเปิดประเทศภายใน 120 วัน เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนคิดเห็นอย่างไร ต่อการประกาศเปิดประเทศใน 120 วัน

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2564

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?