03 พฤษภาคม 2565

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความพร้อมของประชาชนในการเริ่มบังคับใช้กฎหมาย PDPA

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประชาชนมีความพร้อมและความคิดเห็นอย่างไรกับ PDPA หรือ พ.ร.บ. ข้อมูลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือน มิถุนายน2565 นี้

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมหรือยังหากพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้เริ่มบังคับใช้

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 3 – 25 พฤษภาคม 2565

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?