22 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

การรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ และกระทบถึงรายได้ของธุรกิจ จึงต้องมีมาตรการในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่

ประเด็นคำถามคือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการจัดการเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในทิศทางใด

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บุคคล และเจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 384 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide12
Slide11
Slide9

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?