แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจ Check list การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

จากที่ประชุม ครม. ได้มีมติ ขยายเวลายื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิม 8 เมษายน 2564 ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเด็นคำถามคือ คนส่วนใหญ่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียบร้อยแล้วหรือยัง

หมายเหตุ : สำหรับบุคคลทั่วไปที่เข้าข่ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2564

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?