01 สิงหาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มการกระจายวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในการลดความรุนแรงของอาการป่วย และลดอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสนี้ได้

ประเด็นคำถามคือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่

หมายเหตุ : สำรวจสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แล้วเท่านั้น

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?