23 กันยายน 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในการทำงานแบบ Work From Home

ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของธุรกิจต่าง ๆ จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานแบบ Work from home (WFH)

ประเด็นคำถามคือ การปฏิบัติงานแบบ Work from home ส่งผลกระทบใดบ้าง และหากสถานการณ์กลับเป็นปกติ ยังต้องการที่จะปฏิบัติงานแบบ Work from home อยู่ไหม

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 2 – 31 ส.ค. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 700 ราย
● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide14
Slide13-2
Slide9-2

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?