01 กันยายน 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อผลกระทบในการทำงานแบบ Work From Home

ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของธุรกิจต่าง ๆ จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานแบบ Work from home (WFH)

ประเด็นคำถามคือ การปฏิบัติงานแบบ Work from home ส่งผลกระทบใดบ้าง และหากสถานการณ์กลับเป็นปกติ ยังต้องการที่จะปฏิบัติงานแบบ Work from home อยู่ไหม

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 2 – 31 สิงหาคม 2564

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?