ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความพร้อมของประชาชนในการเริ่มบังคับใช้กฎหมาย PDPA

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประชาชนมีความพร้อมและความคิดเห็นอย่างไรกับ PDPA หรือ พ.ร.บ. ข้อมูลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือน มิถุนายน2565 นี้

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมหรือยังหากพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้เริ่มบังคับใช้

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 3 – 25 พ.ค. 65

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?