ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มการกระจายวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในการลดความรุนแรงของอาการป่วย และลดอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสนี้ได้

ประเด็นคำถามคือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 16 มิ.ย. – 15 ก.ค. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,204 ราย
● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide14
Slide13-2
Slide12-2

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?