23 กันยายน 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นต่อการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : ส่งเสริมหรือกีดกัน?

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค ได้ยื่นเสนอเพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเพิ่มข้อบังคับในการห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือชักจูงให้เกิดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการเพิ่มบทลงโทษ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเด็นคำถามคือ พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ ส่งเสริมหรือกีดกันผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 16 ส.ค. – 15 ก.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 520 ราย
● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide15
Slide14
Slide13-2

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?