22 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำเข้าและกระจายวัคซีนแก่ประชาชน จึงเป็นประเด็นให้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของประชาชนที่เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปในทุกสาขาอาชีพ

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,000 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide7
Slide3
Slide4

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?