ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ Check list การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

จากที่ประชุม ครม. ได้มีมติ ขยายเวลายื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิม 8 เมษายน 2564 ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเด็นคำถามคือ คนส่วนใหญ่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียบร้อยแล้วหรือยัง

หมายเหตุ : สำหรับบุคคลทั่วไปที่เข้าข่ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Slide8
Slide3
Slide2

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?