22 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

Check list การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

จากการขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 ให้มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเด็นคำถามคือ คนส่วนใหญ่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียบร้อยแล้วหรือยัง

หมายเหตุ : สำหรับบุคคลทั่วไปที่เข้าข่ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 501 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide13-2
Slide12-2
Slide9-2

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?