30 กันยายน 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นผลกระทบต่อนักวิชาชีพบัญชี จากการร่างแก้ไขพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยเพิ่มเนื้อหาสาระสำคัญคือการกำหนดให้ทางนักวิชาชีพทำบัญชีและนักวิชาชีพสอบบัญชี รวมทั้งสำนักงานบัญชี ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการฟอกเงินและรายงานให้กับ ปปง. ทราบ

ประเด็นคำถามคือ หากพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ ได้รับการอนุมัติ จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อนักวิชาชีพบัญชี

Slide17
Slide16
Slide15

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?