26 ตุลาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ผลกระทบต่อนักวิชาชีพบัญชี จากการร่างแก้ไขพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยเพิ่มเนื้อหาสาระสำคัญคือการกำหนดให้ทางนักวิชาชีพทำบัญชีและนักวิชาชีพสอบบัญชี รวมทั้งสำนักงานบัญชี ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการฟอกเงินและรายงานให้กับ ปปง. ทราบ

ประเด็นคำถามคือ หากพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ ได้รับการอนุมัติ จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อนักวิชาชีพบัญชี

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 16 ก.ย. – 15 ต.ค. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 505 ราย
● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide20
Slide19
Slide17

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?