ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความจำเป็นในการรับวัคซีน Booster dose จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

ความจำเป็นในการรับวัคซีน Booster dose จากสถานการณ์โควิด-19

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนชาวไทย เพื่อรองรับการเปิดประเทศให้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ และช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนชาวไทยเห็นว่าการฉีดวัคซีน booster dose มีความจำเป็นหรือไม่

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 820 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide23
Slide22
Slide21

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?