ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจความคิดเห็น การแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน สนับสนุน WFH ได้จริงหรือ

สืบเนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้าง และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งการทำงานของลูกจ้าง จึงอยากทราบมุมมองความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องดังกล่าว

ประเด็นคำถาม คือ อยากทราบถึงมุมมองความคิดเห็นที่มีต่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 8 ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการทำงานแบบ WFH ได้จริงหรือไม่

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide23
Slide22
Slide21

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?