13 ธันวาคม 2565

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

การสำรวจความคิดเห็นต่อการฝากเงินสดผ่านตู้ต้องใช้บัตร : สะดวกหรือภาระ

สืบเนื่องจาก “ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)” ประกาศปรับขั้นตอนการฝากเงินสดผ่านตู้ ATM ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้ “บัตรเดบิต – บัตรเครดิต” ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เพื่อป้องกัน “การฟอกเงิน” จึงอยากทราบมุมมองความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการฝากเงินสดตู้อัตโนมัติ

ประเด็นคำถาม คือ อยากทราบถึงมุมมองความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการฝากเงินสดตู้อัตโนมัติ ต้องใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตยืนยันตัวตน ว่าสะดวกหรือภาระ

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide23
Slide22
Slide21

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?