22 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคาดหวังต่อการเปิดประเทศภายใต้สถานการณ์โควิด-19

จากแผนที่ทางภาครัฐได้มีการตั้งเป้าหมายและประกาศเปิดประเทศภายใน 120 วัน เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ประเด็นคำถาม : ประชาชนคิดเห็นอย่างไร ต่อการประกาศเปิดประเทศใน 120 วัน

Slide14
Slide12-2
Slide9-2

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?