22 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2564

จากการที่สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศมาตรการช่วยเหลือในการเก็บชั่วโมง CPD หรือที่เรียกเต็มๆว่า การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในแต่ละปีปฏิทิน การเก็บชั่วโมง CPD จำเป็นจะต้องเก็บชั่วโมงให้ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามพ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเก็บชั่วโมงของนักวิชาชีพบัญชี

ประเด็นคำถามคือ นักวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่คิดเห็นอย่างไรต่อมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือในการเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ต้องมีการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี ในแต่ละปีปฏิทิน โดยผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 24 พ.ค. – 15 มิ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 368 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide12
Slide11
Slide9

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?