19 ตุลาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ New e-Filing

เนื่องด้วยกรมสรรพากร ได้ยกระดับการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New e–Filing) ในการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.64 เป็นต้นไป

ประเด็นคำถามคือ นักวิชาชีพพึงพอใจต่อการใช้ New e-Filing หรือไม่

Slide19
Slide18
Slide17

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?