23 กุมภาพันธ์ 2565

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ในลักษณะผู้พำนักระยะยาว หรือ long-term stay โดยประเด็นเรื่อง การแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน การบริหารจัดการการทำงาน หรือการเปิดให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านในไทย

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ต่อการแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินในไทยสำหรับชาวต่างชาติผู้พำนักระยะยาว

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 1 – 31 ต.ค. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 518 ราย
● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide21
Slide20
Slide18

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?