30 มกราคม 2566

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจความคิดเห็นมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท

สืบเนื่องจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการ “ช้อปดีมีคืน ปี 2566” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้มีเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถใช้ลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท จึงทราบมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ประเด็นคำถาม คือ อยากทราบถึงมุมมองความคิดเห็นมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide23
Slide22
Slide21

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?