ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจความคิดเห็นการปรับเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ใหม่ ส่งผลอย่างไรต่อนายจ้าง-ลูกจ้าง?

สืบเนื่องจาก กระทรวงแรงงาน เชิญชวนนายจ้าง และผู้ประกันตน มาตรา 33 ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง เพื่อปรับปรุงเพดานค่าจ้างขั้นสูง ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

ประเด็นคำถาม คือ อยากทราบถึงมุมมองความคิดเห็นต่อการปรับฐานคำนวณเงินสมทบใหม่ ว่าส่งผลอย่างไร

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide23
Slide22
Slide21

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?