22 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นต่อการขยายเวลายื่นงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ โดยในหลายภาคส่วนเสนอให้มีขยายระยะเวลาในการการยื่นงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2563

ประเด็นคำถามคือ ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการขยายระยะเวลาในการการยื่นงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2563

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้ทำบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่การเงิน

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,002 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide2
Slide3
Slide4

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?