22 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กรต่อพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ปี 2562

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งมีความเกี่ยวข้องในทางการปฏิบัติโดยตรงในการทำตามวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ อันเนื่องมาจากมาตรการนั้น มีความคิดเห็นและประเมินผลของมาตรการต่างๆในช่วงที่ผ่านมาว่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 302 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide7
Slide2
Slide3

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?