16 พฤศจิกายน 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นต่อประกันโควิด-19 : เจอ จ่าย (ไม่) จบ

จากการที่บริษัทประกันวินาศภัยต่าง ๆ ได้รับผลจากการระบาดใหญ่ของสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ผ่านมาทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสูงมาก มียอดเคลมพุ่งสูง ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท ทำให้ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ของผู้ให้บริการประกันวินาศภัย

Slide21
Slide20
Slide19

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?