22 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความพึงพอใจต่อการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA)

จากมติที่ประกาศให้ให้มีการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA) ออกไป เนื่องจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งยังไม่พร้อมปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้

ประเด็นคำถามคือ องค์กรส่วนใหญ่พึงพอใจหรือไม่ต่อการเลื่อนบังคับใช้ และมีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ในระดับใด

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่กฎหมาย เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุการ

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 286 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide12
Slide11
Slide10

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?