ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นต่อการยกเลิกขยายเวลาลดอัตราภาษีที่ดิน 90% ในปี 2565

จากการที่รัฐบาลประกาศยกเลิกการขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ในปี 2565 และให้กลับไปใช้อัตราเดิมตามกฎหมาย จากที่เคยมีการลดภาษีให้ในปี 2563 และปี 2564 เพื่อชดเชยการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีที่ดิน

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ต่อการยกเลิก และต้องการให้มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่มีหน้าที่เป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 1 – 28 ก.พ. 65 จำนวนผู้ทำสำรวจ 511 ราย
● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide23
Slide22
Slide21

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?