ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศภายในองค์กร

ประเด็นคำถาม คือ อยากทราบถึงมุมมองความคิดเห็นของบริษัทต่าง ๆ ที่มีต่อเรื่องการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในองค์กร

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide23
Slide22
Slide21

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?