22 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความพึงพอใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง รัฐบาลจึงได้ผลักดันโครงการต่าง ๆ ขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ให้เกิดการใช้จ่ายที่สามารถทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จึงเป็นประเด็นให้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของประชาชนที่เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปในทุกสาขาอาชีพ

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการใดมากที่สุด

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 309 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide7
Slide2
Slide4

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?