ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความพึงพอใจต่อการประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จากข้อกำหนดทางกฎหมายที่บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจะต้องดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี โดยต้องมีประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมจึงมีปรับปรุง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญให้ทันสมัยขึ้น

ประเด็นคำถามคือ ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจถึงข้อกฎหมาย และความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนแนวทางในการประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับบริษัทมหาชนอย่างไร

หมายเหตุ: แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 10 มี.ค. – 15 เม.ย. 65
● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?