ด้านตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน Archives - The Dharmniti PCL : Portal Site องค์กรทางวิชาชีพชั้นแนวหน้า ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายและบัญชี ที่มีบริการครบวงจรทั้งด้านกฎหมาย ทนายความ บัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน อบรมสัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์และไอที

ด้านตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน

การจัดทำรายงานทางการเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0+

การจัดทำรายงานทางการเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0

คำยืนยันจากบุคคลภายนอก (หลักฐานในการตรวจสอบบัญชี)+
รู้จัก Free Float+

รู้จัก Free Float

‘ข้อมูล’ ตัวช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน+
ประโยชน์ของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย+
รู้จัก….อาชีพผู้สอบบัญชี (Auditor)+

รู้จัก….อาชีพผู้สอบบัญชี (Auditor)

การตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ+

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?