หนังสือรับรองการทำงาน เรื่องสำคัญที่นายจ้างลูกจ้างต้องศึกษา

หนังสือรับรองการทำงาน เรื่องสำคัญที่นายจ้างลูกจ้างต้องศึกษา

หนังสือรับรองการทำงานคืออะไร?

หนังสือรับรองการทำงาน หรือ ใบผ่านงาน เป็นหนังสือที่ออกโดยนายจ้าง เพื่อรับรองการทำงานของลูกจ้างเมื่อสัญญาการจ้างงานสิ้นสุดลง

เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลง นายจ้างมีหน้าที่ออกให้กับลูกจ้าง และลูกจ้างก็มีสิทธิร้องขอ ไม่ว่าจะสิ้นสุดสัญญาจ้างเป็นเวลานานเท่าใด

หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ออกหนังสือรับรองการทำงานให้ ลูกจ้างสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ตนเองได้โดยการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้มีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตาม

แม้ถูกเลิกจ้าง ก็มีสิทธิ ได้รับหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ว่าลูกจ้างจะทำความผิดทางวินัยร้ายแรง หรือไม่ผ่านทดลองงาน แต่ไม่มีสิทธิระบุสาเหตุการเลิกจ้างได้ในทุกกรณี

หนังสือรับรองการทำงานสามารถขอย้อนหลังได้หรือไม่?

บริษัทต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้ลูกจ้างในทุกกรณี หากไม่ออกให้เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งแล้ว ลูกจ้างสามารถไปร้องศาลแรงงานได้

โดยหนังสือรับรองการทำงานสามารถขอย้อนหลังได้ตามกฎหมาย แต่หากต้องการขอ ไม่ควรทิ้งช่วงเวลา หลังจากที่ลาออก นานเกินไป เพราะข้อมูลของลูกจ้าง อาจไม่ได้อยู่ในระบบของบริษัทเก่าแล้ว บริษัทอาจจะออกหนังสือรับรองการทำงานให้ไม่ได้ หรืออาจจะขอได้แต่ยากมากขึ้น เพราะข้อมูลอาจหายไป

ใบรับรองการทำงานมีอายุเท่าไหร่?

ตามกฎหมาย ใบรับรองงานมีอายุ 30 วัน หลังจากนั้นจะถือว่าเป็นเอกสารเก่า ไม่สามารถนำไปใช้ในระบบราชการได้ แต่นำไปใช้ในการสมัครงานครั้งใหม่ ก็สามารถใช้ได้

หนังสือรับรองการทำงาน ควรมีอะไรบ้าง ?

หนังสือรับรองการทำงานเป็นการให้ข้อมูลที่ยืนยันความถูกต้อง และมีรายละเอียดเหมือนเป็นการรับรองที่เอื้อประโยชน์ในการนำไปใช้

รายละเอียดที่ควรระบุ

●  ตำแหน่งงาน

●  ประสบการณ์

●  ระยะเวลาการทำงาน

●  ลักษณะการจ้างงาน

●  จำนวนเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ

●  อาจระบุข้อมูลการติดต่อนายจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ใช้ประกอบการพิจารณาจ้างงานพนักงานคนนั้นๆ สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้

ข้อความที่ไม่ควรระบุ

●  ข้อความที่จะเป็นผลร้ายแก่ลูกจ้าง

●  การกระทำความผิด

●  การถูกลงโทษทางวินัยในระหว่างการทำงาน

ประโยชน์ของหนังสือรับรองการทำงาน

●  ลูกจ้างสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานใหม่ โดยแสดงให้เห็นว่าผ่านมานอะไร และมีประสบการณ์อะไรมาในอดีต

●  ลูกจ้างสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครเรียนในระดับปริญญาขั้นสูง

●  ลูกจ้างใช้ประกอบการขออนุมัติกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ

●  ลูกจ้างใช้ประกอบการทำธุรกรรมที่ต้องใช้หลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงาน

●  เป็นประโยชน์แก่ผู้จะจ้างงานที่จะได้ทราบประวัติการทำงานของผู้สมัครงาน

หนังสือรับรองการทำงาน ถือเป็นข้อมูลลับและข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ไม่ควรเผยแพร่ให้บุคคลอื่นในบริษัทเห็น เพราะมีส่วนของข้อมูลเงินเดือนที่ถูกระบุไว้ ดังนั้นการส่งมอบหนังสือให้ลูกจ้าง ควรมีการส่งมอบด้วยซองจดหมายปิดผนึก เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเห็นข้อความในหนังสือ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?